Un Radioclub numit ”Dorinţă”

0
Share

Un Radioclub numit Dorinţă
Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ-YO8KZG

Comunicarea reprezintă un sistem de transmitere a unor mesaje care pot fi procese mentale (confuzii, gânduri, decizii, interioare) sau expresii fizice (sunete şi gesturi). Ea constituie o necesitate şi o activitate socială. Cauza care a dus la apariţia comunicării a fost necesitatea de a comunica între oameni ca persoane sau grupuri sociale, când se aflau la depărtare unii de alţii.
Se poate spune că radioamatorismul a apărut odată cu primele rezultate căpătate în domeniul transmiterii la distanţă a undelor electromagnetice.
Chiar lui Marconi îi placea să se numească radioamator şi la scurt timp după primele sale experienţe reuşite, au fost mulţi care au încercat să reînnoiască rezultatele sale.
Despre radioamatori aşa cum sunt ei cunoscuţi astăzi – se poate vorbi din momentul în care unii oameni, observând în noua descoperire un mijloc de comunicare intre ei, au căutat să dobândească conoştinţele care să le îngăduie a construi şi mânui ei însişi o staţie de transmisie.
Astfel, radioamatorismul constă în principal, în studierea, experimentarea si instalarea de mijloace de comunicaţii fără un interes comercial.
Dezvoltarea radioamatorismului se suprapune în mare măsură cu dezvoltarea radiofoniei, a tehnologiei radiocomunicaţiilor şi informaţiilor, enorm de mulţi radioamatori contribuind prin pasiunea cu care şi-au realizat experimentările la dezvoltarea generală a ştiinţei.
Frecvenţa crescândă a dezastrelor naturale, calamităţilor şi catastrofelor din ţara noastră şi din lume, precum şi situaţia conflictuală internaţională şi lupta impotriva terorismului impune imperios constituirea la nivel naţional a Reţelei Naţionale de Urgenţă (RNU), compusă în special din serviciile specializate de urgenţă, cum sunt Protecţia Civilă, Pompierii, Salvarea, Poliţia, Crucea Rosie, care au (unele) propriile servicii de comunicaţie.
Un rol cu totul aparte în această organizare îl are Rețeaua de Urgenţă a Radioamatorilor. În ansamblul lor, toate sistemele de comunicaţii ale radioamatorilor pot căpăta o importanţă majoră în cazul unor situaţii limită, situaţii pentru care trebuie să fim permanent pregătiţi.

Începuturile radioamatorismului din Tîrgu Neamţ au fost odată cu venirea de la Bacău, în urmă cu aproximativ 40 de ani, a domnului Profesor Petrică Nicolau care s-a străduit să popularizeze această pasiune în rândurile tinerilor. Au fost ani dificili din cauza restricţiilor impuse de mentalitățile acelor vremuri. Un articol publicat în Revista “Sport şi Tehnică” numărul 1 din anul 1973 intitulat “Radioclub la Tîrgu Neamţ” citim despre demersurile făcute de dl Prof. Petrică Nicolau şi dl Ştefan Toma, un Preot din Galaţi stabilit la pensie în urbea de sub Cetatea Neamţului, în vederea înfiinţării unui Radioclub Orăşenesc.
Au trecut… 5 ani!, pentru ca abia în anul 1978 dl Prof. Petrică Nicolau să-şi vadă visul împlinit, doar pe jumătate. Un Radioclub al Elevilor la Casa Pionierilor, actualul Club al Copiilor. Primeşte indicativul YO8KOJ. Era o realizare mareţă pentru acele timpuri! Acolo s-au format mulţi radioamatori.
După alţi 10 ani, în 1988, în sfîrşit prin strădaniile unui grup de iniţiavă, de astă dată puternic şi bine pregătit, format din domnii Petrică Nicolau, Cobrea Dan Gheorghe, Spiridonescu Constantin, Dan Teodorian Onofrei, Ciubotaru Costel, Vleoangă Ioan, Vasile Lulu Roşu, Tuţu Gheorghiu, Lulu Cucescu, doamnele Ecaterina Elena Cobrea şi Magda Spiridonescu, se înfiiţează mult doritul Radioclub Orăşenesc Tîrgu Neamţ, cu indicativul radio YO8KZG. Au trecut de atunci 29 de ani! Dar oare nu sunt peste 40?
Din anul 2009 Radioclubul s-a reorganizat în Asociaţie Sportivă cu denumirea “Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ“-YO8KZG.
În prezent asociaţia are 47 de membri având urmatorul Consiliu de Administraţie şi Conducere:
Președinte de Onoare, Prof. Petrică Nicolau
Președinte de Onoare, Prof. Dr. Ing. Gheorghe Sauciuc
Preşedinte, Constantin Spiridonescu, YO8REL
Vicepreşedinte-Director, Mihai Ungureanu, YO8DGN
Secretar, Teodorian Onofrei, YO8RJU
Cenzor, Iulian Gherasim, YO8SCO
Membru, Gabriela Catană, YO8SEU
Membru, Nicolaie Lăcătușu, YO8SZS
Responsabil cu activitatea tinerilor, Laurenţiu Iacob, YO8SHI
Responsabilul Reţelei Locale de Urgenţă, Gheorghe Sauciuc, YO8ROY
Locţiitorul Responsabilului Reţelei Locale de Urgenţă, Ioan Arsintescu, YO8SCN

Asociaţia organizează ”Maratonul Internaţional Radio Ion Creangă” aflat anul acesta la a XV-a ediţie, “Amintiri din Copilărie – Cartea Destinului, Cartea Poveștilor”, Ion Creangă -180 ani de la naștere.

Autor: Dan Teodorian Onofrei – YO8RJU

Categories: LA CAFEA CU "Lila"

Leave A Reply